Uloba logo

Dette er BPA

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) handler om å ta styring over ditt eget liv. Det handler om å selv bestemme når du skal stå opp, hvem som skal assistere deg i dusjen, hva du skal ha til frokost, det handler om å kunne ha en utdannelse, en jobb, en familie og om å delta i diverse fritidsaktiviteter, og det handler om selv å kunne hente ungene i barnehagen, lage middag, dra på stranda, gå på byen med venner eller reise på hytta i helgen. Det handler om muligheten til å være en deltakende samboer, en omsorgsfull forelder, en imøtekommende nabo og en god venn.

BPA handler om å selv kunne bestemme over sin egen hverdag, og delta på samme måte og på samme vilkår som alle andre. BPA handler om å leve livet sitt - fullt og helt.

Har du hjemmehjelp eller hjemmesykepleie, er disse tjeneste knyttet til en konkret adresse: hjemmet ditt. BPA er derimot knyttet til deg som person, og defineres gjennom fire enkle prinsipper: Hvem, Hva, Hvor og Når. Har du BPA kan du selv bestemme hvem som skal assistere deg, hva assistentene skal gjøre, hvor assistansen skal skje og til hvilke tider den skal utføres, innenfor de timerammene som hjemkomunen din setter for deg. Rollen som arbeidsleder gir deg styring over din egen hverdag, og målet med BPA er å bidra til at du får et selvstyrt, aktivt og uavhengig liv, uansett funksjonsevne.

Borgerstyrt personlig assistanse er ikke en helse- og omsorgstjeneste, og personlige assistenter er ikke helsearbeidere. Når du trenger helsetjenester, benytter du deg av de helsefaglige tjenestene samfunnet tilbyr. Personlige assistenter gjør de oppgavene du ellers ville gjort selv, om du ikke hadde hatt en funksjonsnedsettelse. Assistansen gjør at du får løst praktiske oppgaver i forbindelse med de mange rollene du har i hverdagen - som arbeidstaker, forelder, ektefelle, nabo, venn, næringsdrivende, trafikant, forbruker, folkevalgt eller hvilke roller du nå måtte velge å fylle. Assistentene i en BPA-ordning er ikke «omsorgspersoner» eller «helsearbeidere», men tvert i mot mangfoldige og fleksible servicepersoner.

Ingen andre i Norge har så lang erfaring, og ingen i Norge har så mye kompetanse på BPA som oss.

Har du lyst til å vite mer om hvordan du kan ta styring over din egen hverdag med Borgerstyrt personlig assistanse? Kontakt oss for mer informasjon.